Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

vrijdag 13 augustus 2004

At your service

De LPF vraagt haar faillissement aan. De partij kan haar schulden van enkele tonnen niet meer betalen en vraagt de rechter deze week het faillissement goed te keuren, om vervolgens zonder schulden een doorstart te kunnen maken.
De twee vastgoedondernemers Maas en Thunnessen die de partij zo'n 2 miljoen euro geleend hebben en ook al vele tonnen geschonken hebben, kunnen dus naar terugbetaling van die lening fluiten. Beide mannen zijn bereid de partij geld te schenken door de leningen om te zetten in giften, maar dat is door het schenkingsrecht niet mogelijk

De LPF probeert al lange tijd de organisatie op orde te krijgen. De verkiezingscampagnes in 2002 en 2003 kostten de nieuwe partij handen vol geld.
De Tweede Kamer-fractie van de LPF is blij met het besluit van het hoofdbestuur. Fractieleider Herben zegt liever arm en onafhankelijk? te zijn en de partij financieel op orde te hebben. De leden zullen de komende weken op de hoogte gesteld worden van de invulling van de doorstart.