Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

dinsdag 30 maart 2004

Zeer geslaagde 1 april grap

Bij ons op de zaak kregen we van onze ondernemingsraad het volgende nieuws voor onze kiezen:

Beste collega's,

Hierbij het laatste nieuws vanuit de COR.

Autoregeling

Het nieuwe Employee Handbook wordt begin volgende maand ingevoerd. Op het moment van gereedkomen was er nog discussie over de thuiswerk-, kinderopvang- en autoregeling, zodat deze nog niet opgenomen zijn in het Handbook.
Gelukkig heeft de COR vanmorgen, na intensief overleg, overeenstemming bereikt met de directie over een nieuwe autoregeling. Het gebruik van een eigen auto is nu veel aantrekkelijker gemaakt door hogere vergoedingen. Details hierover zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Dit betekent echter wel dat een substantieel deel van de mensen de lease-auto moet inleveren. Met de leasemaatschappij is daarover een afspraak gemaakt. In het kort komt het erop neer dat iedereen die een lease-auto heeft waarvan het contract binnen nu en 3 jaar afloopt, zijn auto a.s. donderdag vanaf 8.00 uur bij de Haar moet inleveren.
Via je manager en HR zul je hierover nader (schriftelijk) bericht krijgen. Mensen met een ambulante functie kunnen uiteraard in hun lease-auto blijven rijden.

Je zult het wel aanvoelen......Ik was zelf erg geschrokken en sommige collega's konden dit dan ook niet waarderen. Maar 1 ding is zeker het was een zeer geslaagde 1 april grap :-)