Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

maandag 26 oktober 2009

Schoolvakanties

Overzicht

Voor de vakantiespreiding is Nederland verdeeld in drie regio's, namelijk. noord, midden en zuid. Doel van de vakantiespreiding is beperking van de verkeer(sdrukte). Ook dient de spreiding ter voorkoming van "overbelasting" van onder andere recreatieparken en campings. Bovendien is er bewust gekozen voor een overlappende periode. Daardoor hebben mensen (families) uit verschillende regio's toch de mogelijkheid om samen op (zomer)vakantie te gaan.

Bij de vakantiespreiding worden de regio's Noord en Zuid bij de herfst- en voorjaarsvakantie nooit gecombineerd. Dit heeft als reden dat de nadelen van vakanties op verschillende tijden het meest gevoeld worden in de buurt van de grenzen tussen de desbetreffende regio's. Als de regio's Noord en Zuid zouden worden gecombineerd tegenover de regio Midden, dan zouden er twee regiogrenzen door het land getrokken worden. Hierdoor ondervinden meer mensen dan nu nadeel van de verschillen in vakantiedata. Om mensen in de regio's Noord en Zuid ook de gelegenheid te geven gezamenlijk vakantie te vieren zijn de kerstvakantie en de meivakantie niet gespreid. En uiteraard is er ook in de zomervakantie overlap tussen de drie regio's.

Bij de besluitvorming zijn, naast het ministerie van OCW ook andere organisaties betrokken, waaronder branche-organisaties, recreatieparken, milieu-groeperingen en de horeca.