Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

woensdag 14 december 2005

Hoofdbrekens over het loonstrookje van januari

Het is voor veel mensen onduidelijk hoeveel salaris zij in januari netto ontvangen door de ingrijpende wijzigingen in het zorgstelsel, de sociale zekerheid en belastingen. Ook salarisverwerkers breken zich het hoofd bij het maken van prognoses van wat mensen straks 'schoon in de maand' ontvangen. Tot nu toe wijst het ministerie van Sociale Zaken alle voorspellende berekeningen als onvolledig van de hand.

bron: www.telegraaf.nl