Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

donderdag 2 juni 2005

Daarom ben ik test-engineer geworden

80% van de applicaties wordt ongetest in gebruik genomen. 40% van de onvolkomendheden van applicaties wordt door eindgebruikers ontdekt. 50% van de implementaties van applicaties wordt weer ongedaan gemaakt. 80% van de niet-geplande IT downtime wordt veroorzaakt door gebreken in applicatiesen knelpunten in operationele processen.

[Gartner]