Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

woensdag 23 maart 2005

Weer moet een weblogger zich rectificeren

Paul Freriks een SP-lid, rectificatie

Op mijn web-log heb ik de afgelopen maanden gesteld dat de gemeente Bergh, haar bestuurders en vier met name genoemde ambtenaren zich schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte, smaad, misbruik van ambtseed etc.Voor die beschuldigingen bestaat geen enkel feitelijk aanknopingspunt. De rechtbank Arnhem heeft dan ook geoordeeld dat de berichten daarover op mijn web-log beledigend zijn ten opzichte van de gemeente Bergh. Op bevel van de rechtbank Arnhem rectificeer ik dan ook: de gemeente Bergh en de met name genoemde ambtenaren en andere betrokkenen hadden nimmer door mij beschuldigd mogen worden van strafbare feiten?