Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

zondag 13 maart 2005

Voorwaarden Loongrens

Wie minder verdient dan 33.000 per jaar is ziekenfonds verzekerd. Maar wat wordt er nu eigenlijk onder dit bedrag verstaan? Is dit het belastbaar inkomen of iets dergelijks?

Die 33.000 euro is niet het belastbaar inkomen, maar het bruto inkomen per jaar. In dat inkomen zijn naast het salaris ook de vakantietoeslag en de dertiende maand inbegrepen.

Voor de berekening van de loongrens tellen niet mee variabele inkomensbestanddelen als overwerktoeslag, onregelmatigheidstoeslag, prestatietoeslag, niet-gegarandeerde eindejaars- of winstuitkering, niet-gegarandeerde provisie en fooien. Ook spaarloon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard, ploegentoeslag, loon in natura en kinderbijslag worden niet meegerekend.

Bron Telegraaf