Snapfiles | My SkyDrive | Chelloo | Twitter | Tweakers

A Blog of varied tips and tricks to survive the internet.

donderdag 16 december 2004

Poeh, had dit niet verwacht

Dit jaar is door werknemers gemiddeld tweeëneenhalf uur per week besteed aan het onder werktijd privé surfen op het internet. Dat is volgens het jaarlijkse onderzoek Trends in ICT van Ernst & Young een toename van bijna 80 procent ten opzichte van vorig jaar.